Miten teen toimivan monitorointilomakkeen?

Monitorointilomakkeella on varmasti useita eri nimityksiä, mutta kaikki tietävät mistä on kyse. Millä tahansa nimellä monitorointilomake kulkeekin, niin sen käyttötarkoitus on aina pääosin sama. Tavoitteena on todentaa tehdyn työtehtävän tai –suoritteen onnistumista. Onnistumisen mittaaminen on erittäin tärkeää. Tällöin tekemistä voidaan kehittää eteenpäin, ja niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin voidaan oppia. Monesti …

Parhaat tavat antaa palautetta

Tässä päästäänkin aiheeseen, joka on erittäin laaja ja mielipiteitä, jopa faktoja on varmasti niin paljon kuin on palautteenantajiakin. Ei anneta sen kuitenkaan häiritä! Keskitytään tässä palautteenantoon yleisesti ja nostan esille asioita, joita on syytä miettiä palautetta antaessa. Tässä käsitellään ainoastaan esimies-alaissuhteen palautteenanto hetkiä. Olethan ystävällinen ja kerrot omat kokemuksesi kommentteihin …

5 kohdan lista – Miten monitoroin käytännössä?

Usein asiakaspalvelun, puhelinmyynnin tai ylipäätään asiakaskontaktien monitorointia ei tehdä tarpeeksi. Se koetaan yleensä hankalaksi ja aikaa vieväksi tekemiseksi. Samalla ei välttämättä nähdä monitoroinnin hyötyjä, varsinkaan, jos sitä ei tehdä niin sanotusti oikein. Raportointi on niin ikään hankala tehdä ja ylläpitää ja voi pahimillaan olla 1-2 henkilön takana, jolloin kehityskohteiden löytäminen …

Kuinka tehdä erinomainen laadunvarmistusprosessi?

Laadunvarmistus asiakaspalvelussa, myyntityössä ja yleensä asiakaskontaktien hoidossa on erittäin tärkeää. Useat tutkimukset osoittavat, kuinka merkittävää asiakaskokemus on. Yksi näistä osoittaa, että pelkästään Yhdysvalloissa, yritykset menettävät 62 miljardia dollaria huonojen asiakaskokemuksien vuoksi. Accenturen teettämän Global Consumer Pulse Research tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista ovat vaihtaneet palveluntarjoajaa huonon palvelun vuoksi. Ajattele, yli …

QualityDeskin avulla uudelle tasolle!

QualityDesk Oy on neljän kivenkovan ammattilaisen luoma yritys, jonka missiona on antaa avaimet tuottavuuden parantamiseen erinomaisten asiakaskokemusten ja onnistumisten kautta! Olemme tiellä, jolla haluamme luoda maailman helpoimmat työkalut laadun, asiakaskokemusten, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden varmistamiseen. Hienoja sanoja, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Miten luoda parhaat asiakaskokemukset QualityDeskillä? QualityDesk on laadunvarmistus- …